Javna naročila in zbiranja ponudb

2019

  • Javno zbiranje ponudb je bilo izvedeno za preureditev sanitarnih prostorov WC -uprava. Na javno zbiranje ponudb so se prijavila štiri podjetja, med katerimi je bil izbran R-RSD Trbovlje d.o.o., ki je izmed vseh štirih ponudnikov ponudil najnižjo ceno, ki je znašala 21.286,29 € brez DDV. Dela so bila opravljena ob koncu meseca septembra.
  • Javno zbiranje ponudb je bilo izvedeno za nakup kombiniranega vozila. V predpisanem roku je prispelo 5 ponudb. Izbrana je bila Avtohiša Malgaj d.o.o., ki je med vsemi ponudniki imela najugodnejšo ponudbo glede na ponujeno ceno in opremo kombiniranega vozila, ki je znašala 19.381,43 € brez DDV. Vozilo je bilo izročeno 22. oktobra 2019.
  • Javno zbiranje ponudb za oddajo Kavarne DDT v najem. Skupna vrednost oddaje nepremičnine v najem znaša 7.200 € letno. Na objavljen razpis se ni odzval nihče.