Gala koncert komornega pevskega zbora France Prešeren iz Skopja