One Band. One Vision.

Laibach Landscapes 96/20

Galerija Delavskega doma Trbovlje

15. – 30. oktober 2020

Ogled razstave je mogoč po vnaprejšnjem dogovoru na info@4dritl.si oz. +386 51 626 296

“One Band. One Vision. Laibach Landscapes 96/20” je razstava video del Saša Podgorška in kolektiva Komposter, izza katerega ustvarjata slovenska umetnika mlajše generacije, Akaša Bojić in Luka Umek.

Dolgoletni kreativni sodelavci in avtorji številnih video vsebin, od glasbenih spotov in filmov do projekcij, ki tvorijo integralni del umetniško pazljivo elaboriranih multimedijskih nastopov najbolj kontroverznega kulturološkega fenomena s področja bivše Jugoslavije, v Delavskem domu Trbovlje predstavljajo 16 video del.

Gre za značilne avtorske “rokopise”, ki v prvi vrsti izhajajo iz pozicije delovanja v različnih medijih ‒ film vs. multimedija ‒ in tudi iz različnih časovnih intervalov, z jasno generacijsko distinkcijo. V tem smislu so dela Saša Podgorška pretežno cinestičnega izvora, torej izvirajo iz sveta, v katerem tudi sicer avtorsko deluje in ustvarja kot filmski režiser, ne glede na to, ali gre za uporabo in poigravanje s tradicionalnimi dokumentarnimi, igranimi ali eksperimentalnimi vsebinami. Dela kolektiva Komposter so nasprotno na poti novejšega izraza, ki prihaja iz sveta “motion designa”, multimedije, računalniške animacije, 3D-ja in na splošno neomejenih možnosti računalniške manipulacije video slike. Čeprav je jasno, da lahko ta dva umetniška pristopa povsem suvereno in neodvisno obstajata vsak zase v svojem mediju in ekspresiji, se v tokratni trboveljski postavitvi, kot že neštetokrat prej, med nastopi Laibacha, izjemno skladno nadgrajujeta ter delujoč v sinergiji govorita v prid večkrat poudarjenemu uresničevanju enotnosti umetniške vizije.

„One band. One vision. Laibach Landscapes 96/20“ is an exhibition of video works bySašo Podgoršek and Komposter, artist collective formed by Slovenian younger generation artists Akaša Bojić and Luka Umek.

Long-term creative collaborators responsible for the majority of video content, ranging from music videos and films all the way to the video projections, which always formed an integral part of former Yugoslavia’s most controversial cultural phenomenon’s carefully elaborated performances, present 16 videos in Delavski dom Trbovlje.

Exhibited works reveals distinctive and unique artistic voices which primarily emerge from their positions in working in different types of media – film vs. multimedia, as well as from the differences in their generational contexts. In this sense, the works of Sašo Podgoršek are of the predominantly cinéastic provenances, that is, they originate from a world in which the author usually works and creates as a film director – whether it is in using and playing with traditional documentary, feature, or experimental content – while the works of Komposter collective are formed in the wake of the new expressions borne out of the world of motion design, multimedia, computer animation, 3D, and generally unlimited possibilities offered by digital image manipulation. Although it is clear that both of these artistic approaches can exist quite sovereignly and therefore completely autonomous in their own medium and expression, in the layout of the Delavski dom Gallery, just like in numerous previous Laibach’s performances, they are acting in perfect synergy and once more emphasize the unity and oneness of the shared artistic vision.

Paola Orlić

Hvala / Thanks:

Hassan Abdelghani, Galerija Makina Pula, Alja Klinkon, Paola Orlić, Marko Peljhan, Darko Vinkl …

www.sasopodgorsek.com

www.komposter.si