FILMSKI PLAKATI

KINO DDT IN NJEGOVA ZBIRKA FILMSKIH PLAKATOV
Plakate si lahko ogledate v vitrinah po mestu, vse do 28. februarja 2021

Vse od otvoritve stavbe Delavskega doma Trbovlje, 29. 11. 1956, v sklopu zavoda deluje kinematograf, ki skoraj vsak dan v tednu vabi ljubitelje filma na predstavo. Skozi čas se je spreminjala ponudba filmov, ki so bili na sporedu, zamenjale so se tehnike snemanja in predvajanja filmov, kino se je digitaliziral. Danes je Kino DDT kinematograf z enim od najbolj pestrih programov v Sloveniji, saj poleg največjih svetovnih filmskih uspešnic skrbi tudi za redno predvajanje umetniškega, evropskega in še posebno slovenskega filma. S pogovori z avtorji in izvajanjem filmske vzgoje hkrati skrbi, da trboveljska publika že od malih nog razvija svoj okus za fimsko umetnost in razumevanje sporočila filmov.

Kako širok razpon filmov je zajel v teh letih program Kina DDT, se jasno vidi iz ohranjenih filmskih plakatov, ki jih hranimo v našem arhivu. Sistematčno se jih je zbiralo od samega začetka kino programa, od leta 1956. Danes arhiv obsega več tisoč filmskih plakatov, ki pokrivajo tako vsem nam znane svetovne uspešnice, umetniški film in filme za otroke in mladino. Pester je tudi seznam držav, od koder so filmi prihajali v našo kino dvorano: poleg filmov iz Zahoda so si gledalci lahko pogledali bogat izbor nekoč zelo dejavne jugoslovanske kinematografije, pa tudi filmov iz nekadnjega vzhodnega bloka. Delavski dom Trbovlje je na svoj arhiv filmskih plakatov ponosen in ga skrbno čuva, išče pa tudi nove možnosti, kako ta dragocen del kulturne dediščine predstaviti širši javnosti.