območna razstava JSKD: Videz tipnega

Galerija DDT – sreda, 6. oktober 2021, ob 18.00

Vabljeni na ogled regijske tematske razstave z naslovom VIDEZ TIPNEGA, ki jo organizira Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Trbovlje. 

Razstava bo odprta od 6. do 13. oktobra 2021 v času kino predstav.

Na razstavi sodelujejo: Dragica Benčič, Zdenka Cestnik, Majda Drnovšek, Majda Hribar, Franci Hvala, Jolanda Keršič, Lili Lahovec, Marjana Rošelj, Savo Zupan in Jurij Crnkovič.

Strokovno spremljanje: mag. Nuša Lapajne Čurin

 

Več o razstavi:

Namen projekta je spodbuditi ljubiteljske ustvarjalce k razmišljanju o možnostih ustvarjalnega izražanja, k nadgrajevanju znanja in veščin ter iskanju novih likovnih rešitev. Izbrano temo ponujamo kot izziv, ki naj razširi likovno in miselno obzorje ustvarjalcev. Vabimo k samostojnemu raziskovanju problematike, k udeležbi na razpisanih tematskih predavanjih in delavnicah ter nudimo strokovno podporo. Cilj projekta je spodbujanje, predstavitev in promocija kakovostne ljubiteljske likovne ustvarjalnosti.

Projekt poteka na dveh ravneh:

– regijske tematske razstave v letu 2021

– državna tematska razstava v letu 2022.