Projekt: DigitalBigScreen
  • Polno ime: DigitalBigScreen
  • Kratko ime: DBS
  • Razpis: JPR-VP-22-25 – 4-LETNI PROJEKTI
  • Podpodročje: Vizualne umetnosti
  • Projektni sklop: Organizacija festivalov in bienalov v Sloveniji,             Organizacija večletnih projektov v Sloveniji 

Vsebina

Mednarodni festival DigitalBigScreen Delavski dom Trbovlje izvaja od leta 2010, z vsakoletnimi programskimi dopolnitvami. Festival je namenjen prikazovanju video del na velikemu kinematografskemu platnu.

V letu 2018 je bil festival zastavljen s posodobljenim programom ter novejšo tehnologijo prikazovanja umetniškega videa, kjer so se predstavili ustvarjalci s 360-stopinjskimi videoposnetki. Video dela, nastala v realnem ali virtualnem okolju, se pri tej vrsti videa posname z večsmerno kamero ali zbirom kamer, da je pogleda gledalca lahko usmerjen v vse smeri. Video dela smo predstavljali z virtualnimi očali. Med predvajanjem gledalec nadzoruje smer gledanja, kot v panorami.

Snemanje s pomočjo posebne plošče več kamer ali z uporabo namenske kamere, ki vsebuje več objektivov vgrajenih v enotno napravo, nam da skupno sliko, kjer pa se koti posameznih kamer prekrivajo. Z metodo, znano kot video šivanje, se ločeni posnetki združijo v en sferičen videol, barva in kontrast vsakega posnetka pa sta kalibrirana tako, da je končni posnetek skladen. Ta postopek opravi bodisi sama kamera, ali pa se poslužimo specializirane programske opreme za urejanje videoposnetkov, ki lahko analizirajo skupne vizualne prvine in avdio zvoke za sinhronizacijo in povezavo različnih virov zajema. Na splošno je edino področje, ki ga ni mogoče ogledati, pogled na podporo kamere. 360-stopinjski videoposnetek je tipično oblikovan v pravokotni projekciji in je bodisi monoskopen, pri čemer je ena slika usmerjena v obe očesi ali stereoskopsko, gledano kot dve ločeni posnetki, usmerjeni posamično na vsako oko za 3D učinek.

Festival bo tako programsko vseboval umetniške 360° videe, izbrane na razpisu in klasično video produkcijo, predstavitev pionirja video umetnosti, spremljevalni program s performansi, delavnicami in seminarji, namenjeni tako strokovni kot laični publiki, poseben program bo namenjen osnovnošolski in srednješolski mladini.

Posebna pozornost v naslednjih štirih letih bo namenjena kulturno-umetnostni vzgoji, kjer bodo pripravljene delavnice s področja video produkcije, animacije in montaže. Delavnice bodo potekale skozi vse leto, intenzivneje v času festivala, kjer se bodo lahko nekateri izdelki tudi predstavili. Skozi vse leto izvajamo delavnice v sodelovanju s lokalnimi osnovnimi šolami, srednjimi šolami in vrtci.

Festival omogoča prenos prijavljenih del v omrežje Art kino mreže Slovenije. S tem se poveča doseg in domet ciljne publike, ki običajno sama nima dostopa do takšnih vsebin.

LOGO-Ministrstvo-za-kulturo