Projekt DIGI.KOMP
  • Razpis: Norveški finančni mehanizem
  • Kratko ime: DIGI.KOMP

Vsebina

Projekt DVIG DIGITALNIH KOMPETEC (digi.komp) je sofinanciran s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma. Namen projekta je razvoj novih praks poučevanja in učenja za delo in življenje na področju digitalnih kompetenc ter izmenjava znanj in dobrih praks med slovenskimi partnerji in sicer Zasavsko ljudsko univerzo, Zavodom za kulturo delavski dom Trbovlje, Knjižnico Toneta Seliškarja Trbovlje in norveškim partnerjem Piksel Produksioner.

Digi.komp prenaša konkretne in uporabne digitalne kompetence v delo in vsakdanje življenje. Ciljne skupine so izobraževalci vseh zasavskih izobraževalnih institucij; uslužbenci občin, upravnih enot in javnih zavodov; prostovoljci in člani društev; ter tudi drugi občani zasavske regije in širše zainteresirane javnosti.

Prek projekta se bodo s pomočjo izvedb testnih delavnic ustvarile temeljne vsebine za kratke stalne delavnice konkretnih in uporabnih veščin; od osnovnih IKT veščin uporabe opreme, do znanj uporabe kompleksnih programov.

Smisel projekta je spodbujanje uporabe digitalne tehnologije, povečanje aktivne vključenosti ranljivih skupin v socialno življenje ter spodbujanje inovativnosti in kreativnosti v formalnem in neformalnem izobraževanju.

Partnerji:

  • Zasavska ljudska univerza – SI
  • Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje – SI
  • Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje – SI
  • Piksel Produksjoner ltd.- NO
Logotipi DIGI.KOMP glava
Logotipi DIGI.KOMP 2