Projekt - FASIH
 • Razpis: CREA-CULT-2022-COOP (European Cooperation projects)
 • Tema: CREA-CULT-2022-COOP-1
 • Tip akcije: CREA-LS (CREA Lump Sum Grants)
 • Kratko ime: FASIH
 • Polno ime: Future Art and Science Industrial Heritage
 • Prioriteta: 2 – A Europe fit for the digital age
 • Domena: D-2-1 – The digital age
 • Področje politike: P-2-5 – The right environment for digital networks and services

 • Trajanje projekta: 1.1. 2023 – 30. 6. 2025
 • Financiranje: 159.989,60 EUR
 • Delež DDT: 44.244,00 EUR

Vsebina

Umetnost, ki je vedno napovedovala in napovedovala novo, lahko v povezavi z znanstvenim raziskovanjem in novimi mediji predlaga navdihujoče poti do trajnostne in refleksivne prihodnosti globalne Evrope. Rijeka, Beograd in Trbovlje, predstavljajo dragocene modele z njihova raznolikost gospodarskih, kulturnih in znanstvenih komponent in značilnosti. FASIH želi povezati sodobne modele revalorizacije in revitalizacije industrijske dediščine, ki z uporabo IT in novih tehnoloških orodji, zagotavljajo nove pristope k promociji vrednosti kulturne, znanstvene in industrijske dediščine, privlačne za nove generacije uporabnikov kulturnih in umetniških vsebin. FASIH se osredotoča na interdisciplinarno umetnostno-znanstveno raziskovanje industrijske in kulturne dediščine odkrivanje, raziskovanje in vrednotenje tistih arhitekturnih dosežkov in nematerialnih procesov, ki so zaznamovali sodobno zgodovino Beograd, Rijeka in Trbovlje. Kot dragoceni odsevi izjemnih arhitekturnih in tehnoloških prispevkov tako v nacionalni, regionalni in evropski zgodovini ter njihova pristna sodobnost, njihov digitalni prenos v avdiovizualne, inovativne novomedijske vsebine, predlaga možne modele revitalizacije, ki so interdisciplinarno zasnovani in hkrati okolju prijazni. Pripovedi iz dokumentov industrijske dediščine in predvidena umetniško-znanstvena sodelovanja in procesi se bodo zlili v raziskovalne projekte (360 video, 3D tiskanje, animacije in simulacije z uporabo tehnik VR, AR, XR itd.). Zaključni del projekta bodo zaznamovale razstave v vseh treh mestih, ki bodo pokazali sklepne rezultate dveinpolletnega sodelovanja.

Partnerji:

 • CENTAR ZA PROMOCIJU NAUKE – RS – Coordinator
 • SVEUCILISTE U RIJECI – HR – Partner
 • Natural History Museum Rijeka – HR – Partner
 • Muzej nauke i tehnike – RS – Partner
 • AKADEMIJA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI SVEUCILISTA U R – HR – Partner
 • Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje – SI – Partner