Prikazna projekta: RoboTheater
 • Razpis: Erasmus+
 • Akcija:
 • Type KA210-VET – Small-scale partnerships in vocational
 • education and training
 • Razpis: 2021
 • Runda: Runda 2
 • Področje: Vocational Education and Training
 • Kratko ime: Robot Theater
 • Polno ime: Robot Theater: how can robots become an integral part of theater plays
 • Priorities and Topics:
 • HORIZONTAL: Inclusion and diversity in all fields of education, training, youth and sport
 • HORIZONTAL: Addressing digital transformation through development of digital readiness, resilience and capacity
 • Digital skills and competences
 • New learning and teaching methods and approaches

 • Trajanje projekta: 15.5. 2022 – 15. 5. 2024
 • Financiranje: 60.000,00 EUR
 • Delež DDT: 30.900,00 EUR

Vsebina

ROBOTHEATER spodbuja zanimanje za povezovanje med robotsko tehnologijo in scenskimi umetnostmi. Partnerja želita razviti inovativne izobraževalne vsebine in pripomočke, izoblikovati kritično maso strokovnjakov na tem področju in spodbujati dialog in sodelovanje med tehniško stroko in humanističnimi znanostmi. Z tovrstnimi novimi modeli sodelovanja med različnimi strokami, dajemo zagon projektom, ki spodbujajo izmenjavo znanj in enakopravnost med spoloma, saj se področje robotike tradicionalno povezuje z moškimi, humanistika pa bolj z ženskami. Projekt bo za izobraževalne namene predstavil predloge možnih korakov za ustvarjanje in izvedbo dramskih del z uporabo robotov. Hkrati bo odprl polje razprave o možnostih, ki  jih robotska tehnologija ponuja za področje scenskih umetnosti.

Partnerji:

 • Croatian Robotic Association – HR
 • Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje – SI

Priročniki

Priročnik prikazuje možnosti uporabe robotike v gledališču. Namenjen je strokovnjakom tako iz gledališča kot izobraževanja in robotike.