Projekt RUK - Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture
  • Razpis: Javni razpis za izbor operacij Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture
  • Kratko ime: RUK
  • Polno ime:

Vsebina

RUK je mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture na presečišču sodobnih tehnologij, znanosti in gospodarstva. V tem interdisciplinarnem vozlišču se razvijajo inovativni produkti in storitve za mehko in humano tehnologijo prihodnosti. Naložbo sofinancirata Ministrstvo za kulturo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Cilj RUK je integracija umetnosti in kulture v znanstvene in tehnološke raziskave, razvoj in inovacije, digitalizacijo, podjetništvo, usposabljanje in izobraževanje s poudarkom na humanistiki in družboslovju, ekologiji, krožnem gospodarstvu in trajnostnem razvoju, saj je RUK del decentralizirane Slovenije, ki prispeva k enakomernemu razvoju regij in trem temeljnim stebrom razvojne strategije S4: digitalnemu razvoju, krožnemu gospodarstvu in Industriji 4.0.

Mreža centrov RUK je sestavljena modularno iz treh lokalno-regionalno-nacionalno-mednarodno umeščenih platform DDT, PiNA in KIBLA, ki kapilarno vpenjajo akterje iz svojih okolij, platform in mrež. V partnersko sodelovanje se uvrščajo znanstvene organizacije in institucije, podjetja, univerze in druge izobraževalne institucije. Povezovanje domačih deležnikov in njihovih kapacitet, spodbujanje razvoja prebojnih in integriranih novih produktov in storitev omogočajo vključevanje v pripravo in izvedbo zahtevnejših razvojnih projektov, ki jih prinaša pokoronsko obdobje.

RUK laboratoriji zagotavljajo ustrezno tehnološko opremo za načrtovanje in realizacijo kreativnih rešitev in usposabljanje ter prenos inovativnega načina razmišljanja v podjetja, z vključitvijo konceptov umetniškega ustvarjanja in dizajna z namenom humanizacije storitev in produktov ter odpiranjem prostora za integracijo teh rešitev za spodbujanje trajnosti, uporabe krožnih modelov in družbenih inovacij. Hkrati s prenosom inovativnih aplikacij na tržišče, je cilj tudi krepitev inovativnih malih in srednjih podjetij s čim večjim zajetjem znanj in potenciala mladih.

Ustvarjalni laboratoriji so generatorji znanja prihodnosti, saj ustvarjajo bazo zahtevanih znanj in kompetenc za poklice prihodnosti in s tem ustvarjajo potrebne pogoje za zadostitev novim potrebam v gospodarstvu, ki bodo nastajale v prihodnjih letih, tako v zvezi z uvajanjem novih tehnologij, kot z nujnim ustvarjanjem alternativnih zaposlitev, ki se bodo oblikovale znotraj ali zunaj obstoječih podjetij kot posledica uvajanja digitalne transformacije in novih tehnologij v podjetja. Laboratoriji so vozlišče inovativnih odgovorov na izzive sodobnega časa.

Partnerji:

  • Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje – SI
  • Kulturno izobraževalno društvo PiNA, Koper – SI
  • Kulturno izobraževalno društvo Kibla, Maribor – SI
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj