Projekt: Speculum Artium
  • Kratko ime: Speculum Artium
  • Razpis: JPR-VP-22-25 – 4-LETNI PROJEKTI
  • Podpodročje: intermedijska umetnost
  • Projektni sklop: organizacija festivalov

Vsebina

Festival novomedijske kulture Speculum Artium (v nadaljevanju SA) poteka od leta 2008. Prvo leto se je odvijal festival v Ljubljani pod vodstvom Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, od leta 2009 pa festival vsako leto poteka pod vodstvom Zavoda za kulturo Delavski dom Trbovlje.

Skozi vsa ta leta je festival eksponentno rasel, se kvalitativno in kvantitativno nadgrajeval ter gradil svojo identiteto s katero se je postavil ob bok svetovno znanim festivalom novomedijske umetnosti kot so: Ars Electronica Linz Avstrija, Transmediale Berlin Nemčija, WRO Wroclaw Poljska, …

Vsako leto je program obsežnejši, zadnja leta je bilo veliko poudarka na izobraževanju. Izobraževanje smo izvajali preko delavnic, z javnimi vodstvi ter delovnimi in učnimi listi ter predavanji, ki niso bila samo v sklopu festivala, ampak so se izvajala skozi celo leto. Vsako leto se festivala udeleži več šolajoče se mladine iz cele Slovenije in tujine. Na SA se mlada publika seznanja s svetovnimi dosežki s področja sodelovanja znanost in umetnosti. V sklopu festivala pripravljamo poleg razstavnih projektov tudi vsakoletni simpozij namenjen strokovni javnosti, ki se ga udeležijo vodilni znanstveniki in umetniki novomedijske kulture. Simpozij v živo predvajamo tudi preko družbenih omrežji, da zajamemo še več publike, ki jo zanimajo tovrstne vsebine.

V prihodnjih letih bo festival permanentno nadgrajeval program, saj na eni strani želimo še več gostovanja vrhunskih novomedijskih umetnikov, ki delujejo na preseku znanosti, umetnosti, tehnologije in gospodarstva, ter na drugi strani predstavitev še neuveljavljenih mladih umetnikov, ki si pot na tovrstno področje šele trasirajo. To mreženje znanja med izkušeno generacijo in mladimi, nam vsako leto potrjuje pravilnost naše poti. Festival bo deloval še bolj interdisciplinarno v smislu povezovanja različnih paradigm razvoja sodobne družbe skozi kulturo in umetnost, in seveda v sodelovanju z znanostjo in gospodarstvom. Veliko število mladih obiskovalcev kaže na potrebo po širjenju izobraževalnih vsebin, tudi na čas po zaključku samega festivala. 

Vizija festivala je podpora intermedijski umetnosti, slovenskim avtorjem ter le to sodelovanje z različnimi sektorji od izobraževanja do gospodarstva.

V prihodnosti torej načrtujemo več sodelovanja s šolami in univerzami, tako domačimi kot tistimi iz tujine. Nadaljevali bomo s predstavitvijo študentskih del na mednarodnem nivoju. Prav tako bomo festival bolj vpeli v lokalno skupnost, saj je bistvo festivala da ga soustvarjamo z okolico v kateri festival domuje in ga je po vseh teh letih vzela za eno od svojih najpomembnejših prireditev v letu.

LOGO-Ministrstvo-za-kulturo