Z navdušenjem širimo znanje, razvijamo kritično mišljenje in spodbujamo ustvarjalnost. Verjamemo, da lahko ob pravi spodbudi vsak razvije svoje potenciale in da ni nikoli prezgodaj ali prepozno, da začnemo. Izobraževanje vidimo kot dvosmeren proces, pri katerem se lahko z udeleženci dokopljemo do najbolj osupljivih rešitev.
Kulturne vsebine vnašamo že v predšolsko vzgojo: z otroki iz Vrtca Trbovlje naredimo prve korake v svet umetnosti in jih na delavnicah spodbujamo, da z novimi mediji ustvarjajo tudi sami. Prizadevamo si, da bi mlade spremenili iz pasivnih sprejemnikov medijskih vsebin v aktivne gledalce: na srečanjih po abonmajskih predstavah, kjer spoznavamo filmski jezik, na vodenih pogovorih z osnovnošolci po filmih, na video delavnicah in delavnicah animacije (kjer spodbujamo kritični pristop in soustvarjanje).
Preko projektnega sodelovanja smo vključeni v formalno izobraževanje na Osnovni šoli Trbovlje in Srednji tehniški in poklicni šoli Trbovlje , dijakom in študentom omogočamo opravljanje obvezne prakse, študentom z evropskih umetniških akademij pa dajemo priložnost za predstavitev njihovih del na festivalu Speculum Artium.