Javna naročila in zbiranja ponudb

2021

 • V letu 2021 opravili dve javni naročili in sicer:
 1. Javno naročilo male vrednosti: X-Alpha-napredni virtualni simulator, 100.000,00 € brez DDV
 2. Evidenčno javno naročilo male vrednosti: Izdelava 3D tiskalnika, 22.950,00 € brez DDV.
 • Večji nakupi v letu 2021 so še bili:
 1. zavese 14.861,61 € brez DDV
 2. oprema za DDT studio; 19.600,00 brez DDV.

2020

 • V letu 2020, smo v vrednosti več kot 10.000,00€ nabavili ROBOTSKO ROKO. Blago smo nabavili 12.6.2020 in sicer od podjetja Yaskawa Slovenije d.o.o., ki  je edini ponudnik za takšnega robota v Sloveniji.
  Uporablja se skupaj z BCI vmesnikom oziroma možganskim vmesnikom (kapica z elektrodami) v okviru projekta RUK (Mreža centrov raziskovalne umetnosti in kulture.)
  Nakup robotske roke Yaskawa je znašal 14.740,00€ brez DDV, z DDV-jem pa znaša 17.982,00€.

2019

 • Javno zbiranje ponudb je bilo izvedeno za preureditev sanitarnih prostorov WC -uprava. Na javno zbiranje ponudb so se prijavila štiri podjetja, med katerimi je bil izbran R-RSD Trbovlje d.o.o., ki je izmed vseh štirih ponudnikov ponudil najnižjo ceno, ki je znašala 21.286,29 € brez DDV. Dela so bila opravljena ob koncu meseca septembra.
 • Javno zbiranje ponudb je bilo izvedeno za nakup kombiniranega vozila. V predpisanem roku je prispelo 5 ponudb. Izbrana je bila Avtohiša Malgaj d.o.o., ki je med vsemi ponudniki imela najugodnejšo ponudbo glede na ponujeno ceno in opremo kombiniranega vozila, ki je znašala 19.381,43 € brez DDV. Vozilo je bilo izročeno 22. oktobra 2019.
 • Javno zbiranje ponudb za oddajo Kavarne DDT v najem. Skupna vrednost oddaje nepremičnine v najem znaša 7.200 € letno. Na objavljen razpis se ni odzval nihče.