Delavski dom Trbovlje ima sedež v prostorni zgradbi arhitekta Marka Zupančiča, umeščeni v center mesta. Dograjen je bil leta 1956 s prispevki delavcev in podjetij kot reprezentativna zgradba nove dobe in izraz zaupanja v lepšo prihodnost. Kako so si jo Trboveljčani predstavljali, lahko še danes vidimo na mozaiku Prešernovega nagrajenca Marija Preglja, ki krasi pročelje Delavskega doma Trbovlje. Poleg mozaika dajeta značilno podobo zunanjosti skoraj kvadraten tloris in zunanja valujoča stena s presledki, skozi katere lije svetloba. Mehkoba, širina in umirjena razgibanost dajejo poudarek tudi interierju, kjer dogodki potekajo v gledališki in kino dvorani, dveh manjših predavalnicah, galeriji, muzejskih prostorih ter studiu. Enotnost prostora v dvoranah vzbuja medsebojno povezanost med občinstvom, valovita lesena obloga sten pa pripomore k boljši aktustiki. Vrhunska arhitekturna zasnova, sodobna opremljenost dvoran ter odprtost in zračnost prostorov nam še danes omogočajo izvedbo dogodkov na najvišjem nivoju.