Vizitka

Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje
Trg svobode 11a
1420 Trbovlje

Davčna številka: SI81509561
Matična številka: 5052998000
IBAN: SI56 0132 9603 0354 846
BIC: BSLJSI2X

Odgovorna oseba: mag. Špela Pavli Perko, direktorica

Uprava
Telefon: 03 563 34 81
E-pošta: info@dd-trbovlje.si

* Uradne ure tajništva:
ponedeljek  – petek
8:00 – 10:00
10:30 – 14:00

Varstvo osebnih podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

DATAINFO.SI, d.o.o.

Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor

e-pošta: dpo@datainfo.si

telefon: +386 (0) 2 620 4 300

Strateški načrt 2020 – 2025

Javna naročila in zbiranje ponudb