Delavski dom Trbovlje svoje poslanstvo izvršuje tudi skozi povezovanja, tako v lokalni skupnosti, kot tudi po svetu. Vključujemo se v združenja stanovskih organizacij. Skupaj s partnerji pa se prijavljamo tudi na programske in projektne razpise, s katerimi v našo ustanovo in širšo skupnost prinašamo nove vsebine, znanja in delovna mesta.

Trenutno izvajamo naslednje projekte:

Delavski dom Trbovlje je ponosni član: